Forum Ekologicznego Budownictwa Komunalnego KOMUNALWOOD

W dniach 21-22maja br. odbędzie się Forum Ekologicznego Budownictwa Komunalnego KOMUNALWOOD. Forum skierowane jest do samorządowców, projektantów, architektów i konstruktorów. Jego celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze budownictwa drewnianego w Polsce, pokazywanie najnowszych kierunków rozwoju, uwarunkowań ustawodawczych oraz technologii z zakresu budownictwa drewnianego i pasywnego a także prezentacja obiektów zrealizowanych w Gdańsku i innych miastach europejskich.

Zapraszamy zarówno studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa jak i zainteresowaną kadrę Wydziału. Forum jest nieodpłatne dla przedstawicieli sektora publicznego oraz studentów kierunków budownictwo, architektura, informatyka. Udział wymaga rejestracji online na www.komunalwood.pl

W Radzie Programowej Forum zasiada dr hab. inż. arch. Iwona Dzierżko-Bukal, która ma też wystąpienie pt.”Kreatywne metody projektowania z zastosowaniem technologii rzeczywistości wirtualnej”.

Patronat nad Forum objęli:
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
Marszałek Województwa Pomorskiego
Prezydent Miasta Gdańska,
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Polska Izba Inżynierów Budownictwa