„Sypialnia Przyszłości”

fot. B. Żukowski

Finałowe prezentacje prac konkursowych „Sypialnia Przyszłości”. Projekt pod patronatem IKEA. Współorganizatorem konkursu jest Infuture hatalska foresight institute

Podczas finału zespoły będą osobiście prezentować swoje projekty przed Jury, którego składzie znajdą się m.in. przedstawiciele IKEA. Poza przyznaniem nagród odbędą się także kwalifikacje projektów do prototypowania/makietowania na potrzeby IKEA. Zakwalifikowane prace będą miały szansę pojawić się na specjalnie zorganizowanej wystawie oraz będą stanowić część wkładu merytorycznego oraz analizy forecastingowej do opracowanego przez infuture raportu „Sypialnie przyszłości”.

Patio, 16 kwietnia 2018, poniedziałek, godz. 10:00