Międzywydziałowe warsztaty „Going Upstream”

Akademia Sztuk Pięknych we współpracy ze szwedzką grupą Vastint Poland Sp. z o.o., organizuje Międzywydziałowe warsztaty projektowe pn. „Going upstream – projekt siedziska”.

Celem warsztatów jest stworzenie publicznego miejsca relaksu kanałem na Stępce. Ich finałem będzie konkurs, w wyniku którego zostaną wybrane najlepsze projekty, które zostaną zrealizowane przez Vastint Poland Sp. z o.o.

Nasz wydział reprezentują Pracownia Architektury Pasywnej i Pracownia Projektowania Ergonomicznego

Zakończenie projektu zaplanowano na październik 2018.

Harmonogram warsztatów
Część I – Wykłady wprowadzające – realizowane przez Vastint Poland Sp. z o.o.
30.11.2017 – Historia Riverview, godz. 17.00 (Audytorium)
14.12.2017 – Technologia i design, godz. 17.00 (Baszta)
11.01.2018 – Organizacja biznesu i ekologia. Ogłoszenie konkursu, godz. 17.00 (Baszta)
Część II – Warsztaty projektowe – realizowane przez ASP i Vastint Poland Sp. z o.o.
10.02.2018 – definiowanie problemu projektowego i systemu założeń (tzw. wyzwanie), opracowanie wstępnych koncepcji,
11.02.2018 – opracowanie wariantowych koncepcji siedziska i modelowanie prototypowe (karton),
17.02.2018 – prezentacja koncepcji i wybór jednego wariantu do opracowania,
24.02.2018 – prototyp z kartonu w skali 1:1 (korekta przyjętych założeń) i model redukcyjny siedziska,
25.02.2018 – opracowanie graficzne i dokumentacja techniczna.