Konkurs – Władysławowo

Zapraszamy do udziału w konkursie dot. opracowania koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenów gminy Władysławowo.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 2 listopada 2017 r. godz. 10.00
Ostateczny termin nadsyłania pytań dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych: do dnia 13 listopada 2017 r. godz. 15.30