Konkurs na logo 100-lecia PCK

Konkurs na logo bądź logo wraz z hasłem Jubileuszu 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża

Konkurs jest adresowany do wszystkich studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego celem jest uzyskanie projektu graficznego logo do hasła „Bo 100 lat to dobry początek” albo logo wraz z hasłem promocyjnym, które będą elementem oficjalnej identyfikacji obchodów 100-lecia PCK. Logo albo logo wraz z hasłem promocyjnym powinno kojarzyć się z Organizacją (Polskim Czerwonym Krzyżem), jej historią, tradycją, innymi walorami charakterystycznymi dla jej społeczności, być oryginalne, czytelne i funkcjonalne.

1. W kategorii logo:

Projekt logo może być wykonany w dowolnej technice (rysunek, grafika, szkic) z użyciem dowolnej ilości kolorów,
Projekt logo musi być zaprezentowany i przedłożony w wersji papierowej, naklejony na kartce w formacie nie mniejszym niż A4,
Dodatkowo uczestnik konkursu musi wykonać projekt w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w jednym w wybranych formatów (PDF, JPG).

2. W kategorii logo wraz z hasłem promocyjnym:

Projekt logo może być wykonany w dowolnej technice (rysunek, grafika, szkic) z użyciem dowolnej ilości kolorów,
Projekt logo musi być zaprezentowany i przedłożony w wersji papierowej, naklejony na kartce w formacie nie mniejszym niż A4,
Dodatkowo uczestnik konkursu musi wykonać projekt logo w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w jednym w wybranych formatów (PDF, JPG).
Projekt hasła musi być zaprezentowany na kartce w formacie A4, napisany w rozmiarze czcionki min. 36, z użyciem dowolnej ilości kolorów,
Dodatkowo uczestnik konkursu musi wykonać projekt hasła w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w jednym w wybranych formatów (PDF, JPG).

Za najlepszy projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznane zostaną nagrody finansowe o wartości:

W kategorii logo – 1500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/500),
W kategorii logo wraz z hasłem promocyjnym – 1600 zł brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/600).

Organizator zdecyduje czy zwycięży projekt logo tworzony do zaproponowanego hasła „Bo 100 lat to dobry początek”, czy też projekt logotypu wraz z hasłem. Zostanie przyznana jedna nagroda.

Prace konkursowe z dopiskiem „Konkurs na logo albo logo i hasło 100-lecia PCK” wraz z wypełnionym drukiem Oświadczenia oraz drukiem Uzasadnienie i charakterystyka projektu należy dostarczyć na adres: Małopolski Oddział Okręgowy PCK, Promocja, ul. Studencka 19, 31-116 Kraków. Termin nadsyłania prac – 30 czerwca 2017 r. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 14 lipca 2017 r. Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu na logo i hasło promocyjne 100-lecia PCK