Nowe oblicze Władysławowa

Odcinek wybrzeża należący do Gminy Władysławowo wypięknieje dzięki współpracy Gminy z wykładowcami i studentami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Dnia 21 czerwca 2017 Rektor Akademii Sztuk Pięknych dr hab. Krzysztof Polkowski oraz Burmistrz Gminy Władysławowo Roman Kużel podpisali list intencyjny, oficjalnie inaugurując współpracę naszej Uczelni z Gminą Władysławowo. Jak wskazano w dokumencie, współpraca ta ma na celu wykorzystanie wiedzy i doświadczenia wykładowców akademickich oraz studentów ASP w Gdańsku przy prawidłowym zagospodarowaniu przestrzeni publicznej Gminy Władysławowo.

Odcinek wybrzeża należący do Gminy Władysławowo wypięknieje dzięki współpracy Gminy z wykładowcami i studentami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Dnia 21 czerwca 2017 Rektor Akademii Sztuk Pięknych dr hab. Krzysztof Polkowski oraz Burmistrz Gminy Władysławowo Roman Kużel podpisali list intencyjny, oficjalnie inaugurując współpracę naszej Uczelni z Gminą Władysławowo. Jak wskazano w dokumencie, współpraca ta ma na celu wykorzystanie wiedzy i doświadczenia wykładowców akademickich oraz studentów ASP w Gdańsku przy prawidłowym zagospodarowaniu przestrzeni publicznej Gminy Władysławowo.