infuture food lab

Mięso in vitro, mąka z owadów, jadalny druk – to wszystko dzieje się już dziś! Jak będzie wyglądać jedzenie przyszłości? Zapraszamy do multimedialnego laboratorium przyszłości: infuture food lab.

Projekt „Future of Food” to wzorcowy przykład udanej, interdyscyplinarnej współpracy dwóch różnych ośrodków naukowo-badawczych z biznesem. Projekt został zainicjowany przez Natalię Hatalską, założycielkę infuture institute która we współpracy z Wydziałem Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku zorganizowała konkurs na prace typu speculative design.

Na podstawie opracowanych przez instytut infuture trendów żywieniowych, kulturowych, społecznych i środowiskowych, studenci ASP podjęli się zaprojektowania jedzenia przyszłości. Założeniem konkursu było, aby każdy z projektów został merytorycznie osadzony w rzeczywistości, a wizjonerska koncepcja miała podstawy naukowe. Finał stanowi ekspozycja prac konkursowych „infuture food lab” oraz opracowanie raportu „Future of Food”.

Projekt prowadzony był przez Pracownię Designu Eksperymentalnego oraz konsultowany z mikrobiologiem Adamem Ossowickim z Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW).

Projekty powstałe w gdańskim ASP stanowią część wkładu merytorycznego do opracowanego przez infuture hatalska foresight institute raportu „Future of Food”, którego partnerem strategicznym jest firma Tesco.

04.07 o godz 19:00 Natalia Hatalska wygłosi prezentację pt. „Life after food (as we know it)”. Po prezentacji będzie okazja zwiedzić wystawę „infuture food lab” z zespołem instytutu oraz kuratorem wystawy, dr Martą Flisykowską (Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku). Będzie wtedy okazja osobiście porozmawiać o projekcie z organizatorami i twórcami wystawy.

czas: 30.06-9.07.2017, 10:00-20:00
miejsce: PPNT Gdynia, budynek IV, aleja Zwycięstwa 96/98
wernisaż: 30 czerwca, godz. 18:00
kurator: dr Marta Flisykowska