Równoległa rzeczywistość / Paralell Reality

Wystawa „Równoległa rzeczywistość/ Paralell Reality” jest podsumowaniem pewnego etapu prac w ramach projektu badawczego pt. „Futurologia w praktyce projektowej”, realizowanego na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa przez dr Martę Flisykowską.

Wystawa „Równoległa rzeczywistość/ Paralell Reality” składa się z trzech części.

Instalacja ze zdjęć reportażowych
Znane z naszej codzienności przedmioty, sytuacje to markery rodzimej rzeczywistości, dzięki którym domyślamy się kontekstu. Jest on jednak inny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Prezentujemy zdjęcia wykonane przez Martę Flisykowską podczas pobytu w Nepalu w 2016 roku z komentarzem autorki.

Prezentacja multimedialna kultury materialnej
Projekt realizowany ze studentami Uniwersytetu Artystycznego z Katmandu.
Studenci prezentują przedmioty, rytuały kultury materialnej i niematerialnej Nepalu i tłumaczą, dlaczego niektóre z nich przetrwają próbę czasu. Pokazują również takie, które ich zdaniem już niebawem odejdą w zapomnienie.

Interpretacja mandali
Materializacja założeń futurologii w praktyce projektowej. Silny symbol kultury, znany z dwuwymiarowej postaci. Mandala jest idealnym pretekstem do eksperymentów z pogranicza projektowania parametrycznego i generatywnego. W najszerszym znaczeniu mandale są diagramami, które ukazują w jaki sposób chaos przybiera harmonijną formę. Są idealnym przykładem zbliżającym świat symboliczny i humanistyczny do tego parametrycznego.

miejsce: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1
czas: 10.06-5.07.2017
wernisaż: 9.06 (piątek), godz. 18:00