Noc Muzeów 2017

Wśród bogatego programu ASP w Gdańsku poniżej nasza jego część.

Wielka Zbrojownia
Targ Węglowy 6

Sala 1A, 19:00-01:00
Wystawa „Łódki, jachty i statki. Pracownia Architektury Okrętów 1958-2016”
22:00 – oprowadzanie kuratorskie
Wystawa prezentuje dokonania studentów i dydaktyków wybrane z sześćdziesięcioletniej historii projektowania architektury obiektów pływających na wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Obok prezentacji okrętowych archiwaliów w ekspozycji zaprezentowane będą współczesne studenckie projekty z zakresu szeroko rozumianego wzornictwa przemysłowego tj. jachty, łodzie i różnorodne obiektów pływające. A także produkty inspirowane architekturą statków wodnych.

Zbrojownia Sztuki, 19:00-01:00
Galeria Designu
Projektanci związani z naszą Uczelnią to uznani eksperci, którzy aktywnie uczestniczą w budowaniu funkcjonalnego świata, reprezentowanego przez przedmioty codziennego użytku, książki czy środki lokomocji i obiekty architektoniczne, a prace prezentowane w Galerii Designu to znacząca część ich dorobku artystycznego i projektowego.