prof. Zbigniew Parandowski 1929-2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 maja 2017 roku zmarł zasłużony pracownik Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
wychowawca wielu pokoleń studentów Wydziału prof. Zbigniew Parandowski

Tak niedawno uczyłeś nas – teraz zaczynamy rozumieć.

Zachęcałeś nas do powściągliwości gestu w projektowaniu.
Przestrzegałeś nas przed uleganiem ulotnym modom.
Oczekiwałeś od nas jasności przekazu myśli uważając, że jest ona miarą naszych umiejętności.
Uczyłeś nas szukać sensu architektury nie w kanonach estetycznych, ani w doskonałości funkcjonalnej, nawet nie w przejrzystości przestrzeni, podkreślając, że architektura to problem moralny.
Wierzyłeś, że kultura jest uprawą, powolnym żmudnym procesem, w którym swój udział ma każdy, nawet najbardziej niepozorny szczegół i najskromniejszy głos.
Nie wierzyłeś w sprawczą rolę idei wypowiedzianych podniesionym głosem.

Tak mówiłeś o uczelni:
„Tajemnicą każdej wyższej uczelni jest paradoks: uczy ona bardzo zwykłych rzeczy, niekiedy wręcz elementarnych. Czym więc uniwersytet różni się od innych szkół? Ano tym, że to wykształcenie jest na poziomie akademickim. To nie niezwykli studenci tworzą poziom i markę uczelni, ale jej niezwykli profesorowie. Jeżeli jest ich brak, zdolni albo tylko niecierpliwi studenci biorą inicjatywę w swoje ręce i zaczynają eksperymentować. Wydaje im się, że dołączą do awangardy. Tymczasem ich wykształcenie staje się powierzchowne i niekompletne, eksperymentować bowiem mogą tylko wybrańcy i to gruntownie wykształceni.”

Panie Profesorze pozostaniesz w naszej pamięci niezwykłym Profesorem.

(ur. 2.11.1929 w Warszawie) architekt, pedagog, ilustrator. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 1949-55. Dyplom uzyskał w 1955 r. Ponadto odbył studia, na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, w latach 1954-1955. W 1960 uzyskał stypendium Polish Institute of Arts and Sciences in America – na studia we Francji, w 1970 stypendium Fondazione Giorgio Cini w Wenecji. W latach 1961, 67-68, 70-71, 74 odbył staż zawodowy we Francji. W PWSSP w Gdańsku pracował od 1976 r. na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa do roku akademickiego 2002/2003. Od 1978/79- 2002 r kierował Katedrą Projektowania Architektury, Prowadził I Pracownię Projektowania Wnętrz, od 1981 prowadził IV, a od 1983 III Pracownię Projektowania Wnętrz. Tytuł docenta uzyskał w 1984 r. od roku 1989 był profesorem nadzwyczajnym, a w 1994r uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.
Profesor wykształcił liczne grono architektów pedagogów, którzy poszli w jego ślady projektując i ucząc, był to nieżyjący prof. Hubert Smużyński, a także: prof. Krystyna Brandowska, dr Grażyna Kilarska, dr hab. Beata Szymańska, dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz, którzy byli jego asystentami, a także architekci zatrudnieni w innych pracowniach: dr Arkadiusz Staniszewski, dr hab. Maciej Świtała, Marek Brzeziński, Grzegorz Ronczewski.

Wystawy zbiorowe
– Warszawa, SARP – Przegląd Architektoniczny
– 1978 Wystawa architektury Polskiej, Belgrad

Projekty i realizacje
Kilkadziesiąt konkursów architektonicznych i urbanistycznych polskich i międzynarodowych – otrzymał ogółem 30 nagród i wyróżnień w konkursach m.in. na projekty:
– Pałac młodzieży w Białymstoku
– planetarium i obserwatorium astronomiczne w Warszawie
– szpital typowy
– kina typowe
– centrum radiowe w Warszawie
– typowa zagroda wiejska
– typowy pawilon gastronomiczny
– kościół na Bielanach w Warszawie
– zagospodarowanie dzielnic „Podzamcze” i „ Rusałka” oraz teatru w Lublinie
– hotel „ Orbis” w Zakopanem
– hale sportowe w Gdańsku i Bydgoszczy
– muzeum Panoramy Racławickiej we Wrocławiu
– budynek sądu najwyższego w Warszawie
– konsulatu generalnego PRL Paryżu- hotel na Placu Zwycięstwa w Warszawie

Projekty:
– Teatr Ziemi Mazowieckiej
– zespół ośrodków wypoczynkowych nad jeziorem Zegrzyńskim
– wieżowiec „ Mostostalu” w Warszawie
– kościół w Łęcznej
– szereg obiektów na terenie Francji

Realizacje:
Wyższa Szkoła Inżynieryjna w Zielonej Górze
PKO, PZU, BI, Dom Technika (NOT) w Płocku
Magazyn i wzorcownia „ Unitry” w Warszawie

Projekty i realizacje wykonane w pracowniach za granicą:
Plan osiedla la Bocca w Cannes
Proj. Realiz. Maison de la retraite w Cannes
Proj. Maison de la retraite w CannesProj. dworca drogowego w Cannes
Koncepcja zagospodarowania zatoki Anse St. Roch w Antibes
Proj. Realiz. Budynków technicznych portu w Antibes
Projekty poza pracą w pracowniach:
Proj. Dyrekcji Regionalnej Ceł w Amiens
Proj. 10 domów w osiedlu wczasowym w Plitvine /Jug.?
Proj. Zespołu hotelowego w St. Tropez, Club House de St. Tropez

Realizacje z zakresu wystawiennictwa
Stoisko PIM na „ Wystawie X- lecia” w Lublinie
Pawilon przemysłu lekkiego na Targach w Poznaniu
Wystawa „ Centre Pompidou” w Warszawie.

Praca zawodowa
Praca w biurach projektowych i pracowniach architektoniczno-urbanistycznych w latach 1956-1975
Z.O.R
D.B.O.R. Warszawa-Północ-prac. arch.
S.P.B. Warszawa- prac. Arch.
Spółdzielnia pracy arch. „ Obrys”
Samodzielna prac. Arch. „Blok”
W.B.P. Warszawa
Miastoprojekt Kraków
„ Mostostal” WarszawaB.P.R.W

Praca w biurach projektowych i pracowniach architektoniczno-urbanistycznych za granicą w latach 1961, 67/68, 70/71
arch. G.Popescu , Paryż
arch. Guillaume Gillet, Paryż
arch. Philippe Mondineu, Paryż

Nagrody
1975 Ministra Budownictwa
1980 MKiS III stopnia
1982 MKiS II stopnia
1987 wyróżnienie PAW
1993 Nagroda Rektora I stopnia Państwowej Wyższej szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku
1995 Nagroda indywidualna MKiS
1996 Srebrny Krzyż Zasług
1998 Nagroda Rektora I stopnia

Podróże:
Krajoznawcze lub w celu odbycia stażu zawodowego: Szwecja, Norwegia, Dania, Francja, Włochy, Niemcy, Austria, Czechosłowacja, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Jugosławia, Grecja, Turcja, kraje Benelux, Anglia, Egipt.

Publikacja:
„Grecja” (album fotograficzny) wyd. Sport i Turystyka 1962
„Rzym” wyd. Sport i Turystyka, 1969

Źródła:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945-2005. Tradycja i współczesność, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2005, ISBN 83-88669-91-5
Materiały archiwalne do monografii szkoły (nieopublikowane)
Archiwum ASP w Gdańsku