DLACZEGO
WARTO STUDIOWAĆ DESIGN?

Rozejrzyjcie się wokół siebie. Jesteśmy otoczeni przez przestrzeń i przedmioty. Wszystkie są zaprojektowane – lepiej lub gorzej, z większą lub mniejszą dbałością o szczegóły stylistyczne, bądź funkcjonalne. Architekci mają olbrzymi wpływ na zmianę wizerunku naszego otoczenia, przestrzeni publicznej i prywatnej, designerzy określają jakość produktów, które codziennie użytkujemy i usług, z których korzystamy.

 

Architektura i Wzornictwo należą do sfery nauk stosowanych, gdzie krzyżują się zagadnienia związane z wiedzą techniczną, humanistyczną i ekonomiczną. Każda z tych sfer bezpośrednio wiąże się ze strategią rozwoju określonej firmy, całej branży, bądź regionu lub też – w skali mikro – staje się częścią pomysłu na życie każdego absolwenta. Trudno byłoby znaleźć inną dziedzinę akademicką, która w tak przekrojowy i interdyscyplinarny sposób odnosi się do naszej codzienności i  interpretuje zachodzące w niej przemiany. Absolwentów Naszego Wydziału spotkać można we wszystkich dziedzinach przemysłów kreatywnych, zarówno w ich podstawowym nurcie: architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego, otoczenia krajobrazowego i urbanistycznego, komunikacji wizualnej, jak i jego obrzeżach, na pograniczu projektowania oraz innych aspektów kultury materialnej i wizualnej.

 

Warto studiować na Naszym Wydziale!

Podstawy Projektowania Architektury
ad. Maciej Świtała  |  dr Tomasz Zmyślony  |  mgr. Marta Koniczuk
Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz 1
dr hab. Beata Szymańska  |  mgr inż. arch. Paweł Czarzasty
Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz 2
prof. Remigiusz Grochal  |  dr Anna Wejkowska-Lipska
Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz 3
dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz  |  mgr Daria Bolewicka
PODSTAWY PROJEKTOWANIA WNĘTRZ MIEJSKICH
dr hab. Jacek Dominiczak  |  dr Katarzyna Krakowiak
PODSTAWY PROJEKTOWANIA MEBLA
prof. Halina Kościukiewicz  |  mgr inż. arch. Filip Ludka
PODSTAWY PROJEKTOWANIA SCENOGRAFII
dr Katarzyna Zawistowska  |  dr Grażyna Kilarska
Projektowanie Architektury Wnętrz 1
dr hab. Beata Szymańska  |  mgr inż. arch. Paweł Czarzasty
Projektowanie Architektury Wnętrz 2
prof. Remigiusz Grochal  |  dr Anna Wejkowska-Lipska
Projektowanie Architektury Wnętrz 3
dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz  |  mgr Daria Bolewicka
Projektowanie Wnętrz Miejskich
dr hab. Jacek Dominiczak   |  dr Katarzyna Krakowiak
Projektowanie Mebla
prof. Halina Kościukiewicz  |  mgr inż. arch. Filip Ludka
Projektowanie Scenografii
dr Katarzyna Zawistowska  |  dr Grażyna Kilarska
Warsztaty Projektowe
Podstawy i Metodyka Projektowania
prof. Wacław Długosz | dr Piotr Mikołajczak
Wzornictwo 1
prof. Marek Adamczewski | dr hab. Bogumiła Jóźwicka
Wzornictwo 2
prof. Sławomir Fijałkowski | dr Marta Flisykowska
Wzornictwo 3
dr Paweł Gełesz  |  mgr Krzysztof Bohra
Wzornictwo 4
dr hab. Marek Jóźwicki  |  mgr Anna Wachowicz
Wzornictwo 5
prof. Jarosław Szymański  |  mgr Jacek Ryń
Wzornictwo 6
dr hab. Marek Średniawa  |  dr Tomasz Kwiatkowski
Projektowanie Graficzne
prof. ASP, dr hab. Jacek Miler  |  dr Maciej Dojlitko
Ogólnopolski Plener Projektowy
dr Piotr Mikołajczak + zespół
Projektowanie Produktu
prof. Marek Adamczewski  |  dr hab. Bogumiła Jóźwicka
Design Eksperymentalny
prof. Sławomir Fijałkowski  |  dr Marta Flisykowska
Projektowanie Statków Wodnych
dr Paweł Gełesz  |  mgr Krzysztof Bochra
Projektowanie Mebla Seryjnego
dr hab. Marek Jóźwicki  |  mgr Anna Wachowicz
Projektowanie Produktu
dr hab. Jarosław Szymański  |  mgr Jacek Ryń
Projektowanie Ergonomiczne
dr hab. Marek Średniawa  |  dr Tomasz Kwiatkowski
Komunikacja Wizualna
prof. ASP, dr hab. Jacek Miler  |  dr Maciej Dojlitko
Warsztaty Projektowe
Antropologia Miast Europejskich
dr Monika Zawadzka
Kompozycja
kw. I st. Grażyna Kilarska
Antropologia Miejsca
dr Monika Zawadzka
Formy i Struktury Rzeźbiarskie
dr. hab. Marta Branicka
Podstawy Architektury Krajobrazu
prof. Andrzej Pniewski | dr Jan Sikora
Podstawy Architektury Pasywnej
dr hab., arch. Iwona Dzierżko-Bukal, mgr inż. arch. Marek Barański
Podstawy Projektowania Mebla
kw. Ist. Arkadiusz Staniszewski
Formy Małej Architektury w Przestrzeni Miejskiej
dr Rafał Setlak
Podstawy projektowania detalu architektonicznego i projektowania mebla
st. wykładowca Arkadiusz Staniszewski
Podstawy Projektowania w Krajobrazie Kulturowym
mgr inż arch.Marek Barański
Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne
dr hab. Marta Branicka
Architektura Struktur Krajobrazowych
prof. Andrzej Pniewski  |  dr Rafał Setlak | dr Jan Sikora
Architektura Pasywna
dr hab., arch. Iwona Dzierżko-Bukal | kw. I st. Grażyna Kilarska | mgr inż. arch. Marek Barański
Mebel – Sprzęt
dr hab. Krzysztof Ludka
Miasto i Architektura: Projektowanie Miejsc
dr inż. arch. M. Zawadzka
Projektowanie detalu architektonicznego
st. wykładowca Arkadiusz Staniszewski
Wystawiennictwo i Scenografia Plenerowa
prof. Aleksander Widyński
Laboratorium Antropologiczne
dr inż. arch. M. Zawadzka
Warsztaty Projektowe i Realizacyjne

STUDENCI

Tu znajdziesz informacje o zajęciach, warsztatch i plenerach, konkursach, a także wzory dokumentów etc.

REKRUTACJA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych projektowaniem! Tu dowiesz się jak do nas dołączyć.